2014-2015 Akademik Year Application Results

Application results for 2014-2015 Academic Year is on the link below.Candidates whose application has been rejected can apply again but they need to change their department choices.Turkish Language exam is on 04.08.2014.Accepted students are expected to take Turkish Language exam.Registrations are on 07.08.2014-15.08.2014.Candidates must bring the original of the necessary documents.Tuitiuon fee and necessary documents are listed below.

NOTE:Türlçe Yeterlilik Dil Sınavına girmek ZORUNLUDUR/Its mandatory to take Turkish Language Exam(Türkçe Yeterlilik Belgeniz Yoksa/If you do not have Turkish Language Certificate)

2014-2015 Akademik. yılında Üniversitemize başvuran Uluslararası öğrencilerin başvuru sonuçları belli olmuştur.Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların 04.08.2014 tarihinde Türkçe yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir.Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler kayıt sırasında belgelerin aslını ibra etmek zorundadır.Öğrenim ücreti ve gerekli belgelerin listesi aşağıdadır.

 

Application Results/Başvuru Sonuçları

 

Tuition Fee/Öğrenim Ücretleri

 

Necessary Documents/Gerekli Belgeler

Bitlis Eren University
Address: Ahmet Eren Bulvarı, Rahva Mevki, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi PK 13000 Bitlis/Turkey
Phone: +90(434) 222 00 00 & Fax: +90(434) 222 0101
E-Mail is@beu.edu.tr

All rights reserved, BEU Web Coordinate© 2014