2015/2016 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kabul Listesi

2015/2016 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kabul Listesi

Hak kazanan adaylar 08/10/2015 Perşembe günü yapılacak sınava girmek zorundadır. Dil yeterlilik belgesi olanlar belgenin aslını ibraz ettikleri taktirde sınavdan muaf tutulacaktır. Dil yeterlilik belgesine sahip olmayıp aynı zamanda sınava girmeyen adaylar kesin kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Sınav giriş bilgileri sonuç listesinin altında yer almaktadır.

Bitlis Eren University
Address: Ahmet Eren Bulvarı, Rahva Mevki, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi PK 13000 Bitlis/Turkey
Phone: +90(434) 222 00 00 & Fax: +90(434) 222 0101
E-Mail is@beu.edu.tr

All rights reserved, BEU Web Coordinate© 2014